Produkter og Tjenester Kontakt Oss Visjon Selskaper i A2G Nettbutikk

Vi tar ANSVAR

A2G Profilering tar sammfunnsansvar ved å sette miljøet og det enkelte mennesket i sentrum.
For deg som kunde betyr dette at du har bidratt til å hjelpe enkeltmennesker tilbake til arbeidslivet og en meningsfylt tilværelse. Effektiv markedskommunikasjon, kreative stoppeffekter, nye løsninger innen profilering, grafisk og print.
Vi gjør ditt produkt synlig. Samtidig tar du ansvar.


Personlig Utvikling

A2G Profilering er et datterselskap i A2G Gruppen AS. Vi har i 60 år gitt mennesker muligheter til personlig utvikling og meningsfylt arbeid.
Profesjonell kompetansebygging og arbeidstrening i moderne bedriftsmiljøer har gitt mange et nytt arbeidssted. I samarbeid med NAV hjelper A2G Profilering mennesker utenfor arbeidslivet tilbake til jobb, og en meningsfull tilværelse.


Litt Sunn Skepsis

Det er ingen grunn til å være skeptisk til kvaliteten på produktet du får. Vi har bransjens dyktigste spesialister, med lang og bred erfaring innen profilering, design og utvikling. De vet hvordan de benytter de ufaglerte til å assistere med arbeidet, som betyr at du som kunde får mer for pengene. Vi forstår skepsisen rundt temaet, men her er det ingen grunn til panikk! Tvert om styrker dette produktet vårt.


Bli med- Ta ansvar

Det er i dag ca 700.000 mennesker i alderen 17-67 år her i landet som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Vi gjør det vi kan for at flest mulig av de som vil og kan arbeide får utløst sine ressurser og mulighet til lønnet arbeid.
Ved å benytte deg av våre tjenester og produkter, er du med på å bidra og på å ta et viktig ansvar.